Organisaties

De masterclass Netpolitiek wordt georganiseerd door een aantal samenwerkende maatschappelijke organisaties uit de internetwereld.

Bits of Freedom

Op 21 maart 2018 mochten we naar de stembus voor het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Hans de Zwart van Bits of Freedom komt vertellen over het maatschappelijke debat dat daaraan vooraf ging. Hij begint bij de evaluatie van de vorige wet en gaat dan via de consultatie, de discussie in de Tweede Kamer, en het sleepwetreferendum naar de mogelijke rechtszaak die op dit moment in voorbereiding is. Hij zal daarbij ingaan op onderwerpen als lobby, framing en de media. De discussie over de sleepwet is symptomatisch voor een breder vraagstuk: hoe dichtbij mag de overheid komen bij haar burgers, en hoe kan het recht op privécommunicatie het beste vormgegeven worden?

Bits of Freedom komt op voor internetvrijheid en richt zich daarbij op de grondrechten privacy en communicatievrijheid. De organisatie heeft een jarenlange expertise op het gebied van technologie en recht. Via lobby, campagnes, tools voor empowerment en rechtszaken, wordt die ingezet om de Nederlandse internetter te beschermen en te bevrijden.

Open Nederland

Open Nederland is een vereniging die makers, beleidsmakers, ondernemers en onderzoekers die bezig zijn met vrije kennis, open overheid, open erfgoed, open onderwijs, open zorg. Wij verzorgen netwerkactiviteiten en houden randvoorwaarden van open in de gaten. Zo reageren wij actief op nieuwe beleids- en wetsvoorstellen. daarnaast hebben wij het project filtermeniet.nl die zich bezig houdt met filtertechnologie op het internet.

Tijdens de sessie gaan we in op het auteursrecht en filtering van platformen gebaseerd op artikel 17 van de DSM richtlijn (voorheen artikel 13). Dit artikel past de aansprakelijkheid van platformen aan waardoor zij waarschijnlijk actief zullen filteren op uploads van hun gebruikers.

Waag

Er is toenemende belangstelling en gevoelde noodzaak voor een verandering in de wijze waarop de digitale infrastructuur in Nederland wordt ontwikkeld. Publieke partijen realiseren zich meer dan ooit dat digitale infrastructuur een dermate fundamenteel onderdeel vormt van onze samenleving dat deze niet simpelweg kan worden uitbesteed via simpele aanbestedingsprocedures. Tegelijkertijd groeit de weerstand tegen de afhankelijkheid van grote Amerikaanse bedrijven als Google en Facebook die met een businessmodel van advertenties verkopen belangen hebben die conflicteren met publieke belangen. In deze masterclass wordt uitgelegd op welke wijze we beter onze digitale infrastructuur kunnen inrichten. Wat zijn de belangrijkste relevante alternatieven en hoe komen we tot een inrichting van onze digitale infrastructuur die wel aan onze publieke waarden voldoet? We zullen hierbij specifiek inzoomen op de transparantie van algoritmen.

Waag is een pionier op het gebied van digitale media. Waag verkent opkomende technologieën en geeft kunst en cultuur een doorslaggevende rol bij het ontwerpen van betekenisvolle toepassingen.

Netwerk Democratie

Het internet brengt oneindig veel mogelijkheden voor mensen om zich te informeren en te organiseren. In groeiende mate worden digitale platformen dan ook ingezet om mensen te laten participeren in besluitvormingsprocessen. In deze masterclass onderzoeken we de kansen en dilemma’s van digitale democratie. Hoe creëer je een gelijkwaardige informatiepositie? En hoe verandert een digitaal platform een besluitvormingsproces? Geïnspireerd door spraakmakende voorbeelden uit het veld kijken naar het effect van digitale instrumenten op het delen van zeggenschap, het creëren van draagvlak en de transparantie van besluitvorming.

Netwerk Democratie wil mensen werkelijk medeontwerper maken van het democratisch proces door middel van een kritische analyse van het proces en een gezamenlijke zoektocht naar een passend resultaat voor zoveel mogelijk mensen. Met haar projecten en Europees netwerk van burgerorganisaties zet Netwerk Democratie zet zich in voor een veerkrachtige democratie waarin burgers meer betrokken zijn en, met behulp van technologie, actief bijdragen.

ISOC/DATACTIVE

Eigenlijk is het een wonder dat het Internet werkt: er zijn namelijk geen bindende afspraken waar netwerkers of gebruikers zich aan moeten houden. Dit vergt veel coördinatie en organisatie in een overvloed aan instituties die zorgen dat het Internet werkt zoals het nu werkt. Tijdens deze presentatie laat ik zien hoe deze organisaties het Internet vorm hebben gegeven, en hoe dit het Internet en de instituties heeft veranderd. Aan het eind van de lezing heeft u meer inzicht in hoe de Internet architectuur zich vormt op het raakvlak tussen technologie, economie, instituties, en organisatie culturen, en zijn afkortingen als ICANN, IETF, ITU, IEEE, 3GPP, TCP, QUIC, TLS en SCTP voor u gesneden koek.

DATACTIVE is een onderzoekscollectief dat de politiek van Big Data en de informatiesamenleving onderzoekt. We kijken kritisch naar datastromen en dataverzameling, Internetinfrastructuur, en Internetgovernance. We worden gedreven door nieuwsgierigheid naar hoe macht en mogelijkheden worden gevormd in de digitale ruimte, en onderzoeken deze politiek door middel van wetenschappelijke methoden. DATACTIVE is deel van de afdeling Media Studies aan de Universiteit van Amsterdam en wordt gefinancierd door de Europese Onderzoekraad (ERC).

Internet Society Nederland is de Nederlandse afdeling (‘chapter’) van ISOC internationaal. ISOC streeft naar een open, neutraal, gedecentraliseerd en voor iedereen toegankelijk en betrouwbaar internet. We stimuleren een brede maatschappelijke discussie over internetgerelateerde onderwerpen waarbij alle belanghebbenden evenredig vertegenwoordigd zijn.

Open State Foundation

Een sterke democratie heeft een transparante overheid nodig. Nederland heeft de afgelopen 10 jaar goede stappen gezet in het delen van overheidsinformatie, en is beter bereikbaar voor Nederlanders. We zijn er echter nog lang niet. Tijdens deze masterclass zullen we het over de ‘waarom’ en ‘hoe’ van een transparante digitale overheid hebben, vieren waar er al mooie dingen gebeuren en kijken we kritisch naar het beter kan. Tijdens het praktische gedeelte zullen we zelf gaan testen hoe open data gebruikt kan worden om waarde te creëren voor Nederland.

Open State Foundation werkt aan digitale transparantie door publieke informatie als open data beschikbaar te krijgen en deze toegankelijk te maken voor hergebruikers. We zijn ervan overtuigd dat dit de democratie versterkt en wezenlijke maatschappelijke en economische waarde creëert.

De ethiek van technologie leidt tot moeilijke keuzes

Partners